top of page

За хидроизолацията на покрива

Book Now

About

Най-предпочитаната хидроизолация според повечето специалисти в стротелния бранш е битумната хидроизолаия, независимо дали покривът ве е плосък или скатен. Едни от основните предимства на тази хидроизолация е, че тя осигурява максимална защита от влага, корозия и разрушаване на покрива. Осигуряват и висока топлоустойчивост и устойчивост на всякакви неблагоприятни условия – UV-лъчи, обилни дъждове, градушки, силни ветрове и др. Монтажът е много лесен. Полагането на подобен вид изолация става чрез газопламъчно залепяне, което осигурява здравина, надеждност и качество на процеса на изолацията. Предимства:

 • Висока устойчивост на високи температури

 • Лесен и бърз монтаж

 • Устойчивост на стареене

 • Трайност и издръжливост

 • Гъвкавост при ниски температури

Съществуват два вида мембрани според покритието си – с посипка и без посипка. Най-често битумната мембрана с посипка се използва за най-горен, краен слой. Посипката намалява вредното въздействие на UV лъчите, както и стареенето на битумната хидроизолационна мембрана. Битумните мембрани (хидроизолация) без минерална посипка не могат да защитят покрива от вредните UV лъчи. В този случай се полага втори пласт хидроизолация, което налага да е с минерална посипка. Най-важните характеристики на покривните изолационни материали е способността им да задържат въздуха, устойчивост на температури, влага и атмосферни влияния, както и химическа устойчивост. Препоръчително е работата с битумната хидроизолация да се извършва летните месеци, когато времето е сухо и топло. Битумът е желателно да се полага върху предварително почистена основа, за да има максимален ефект от самата хидроизолация. Етапите при полагане на хидроизолация на плосък покрив включват

 • Полага се газопламъчно първи пласт битумна хидроизолация без минерална посипка с минимум дебелина 3 мм.

 • Полага се газопламъчно втори пласт битумна хидроизолация с минерална посипка с дебелина минимум 4кг/м2.

Подходящо при хидроизолацията на плоските покриви е да се полагат два слоя полимерни битумни мембрани. Битумните мембрани са няколко вида, но най-разпространени са:

 • (SBS) – еластомерни битумни мембрани, които са по-еластични при ниски температури и имат висока устойчивост на стареене .

 • (APP) – пластомер битумни мембрани. Тези мембрани имат висока топлоустойчивост и висока устойчивост на стареене.

 • (АРАО) – съчетават предимствата на АРР и SBS хидроизолациите, устойчивост на топлина и UV-лъчи, лесно се полагат на ниски температури и са изключително огъваеми. При тях не е необходимо да има минерална посипка или някаква допълнителна защита.

Изисквания за основата за полагане на битумна хидроизолация:

 • Осигуряване на предварително почистена и гладка основа

 • Да се извършва през летните месеци, когато времето е сухо и топло

 • Основата да бъде предварително грундирана с грунд на водна основа или с грунд на основата на разредител, който ще спомогне за максимално залепване на слоевете.

 • Възможност за оттичане на дъждовната вода

 • Битумни хидроизолационни системи се полагат и върху всякакви вертикални повърхности. Поставят се отново чрез залепване и нагряване

Важно е да се отбележи, че за поставянето на битумни мембрани с цел хидроизолация трябва да се обърне внимание на повърхностите, върху които се полагат и начинът на полагане.
bottom of page