top of page

Топлоизолация - саниране

Направата на външна топлоизолация на къщи е като завиването с одеало, но обличаме стените на цялата къща.

До този извод са достигнали още нашите предци, напускайки пещерите те са започнали за строят своите къщи полу-вкопани в земята, покривали са покривите с дебел слой мъх и слама, правили са прозорците съвсем малки.

В съвременния бързоразвиващ се свят, откритието на новите технологии значително е променило начина на строителство съществена част от което представлява направата на топлоизолация на къщи и сгради.

Живеем във време на постоянно нарастващи разходи за доставка на електро и топлоенергия , непрестанното поскъпване на горивата, както и традиционно високите цени на иновативните технологии.

Тези процеси от своя страна доведоха до търсене на алтернативни решения, едно от които е направата на топлоизолация къщите и саниране на сградите с високи топлинни загуби.

Направата на топлоизолация на къщи и домовете ни е сравнително прост и същевременно високоефективен метод за противодействие на високите разходи за отопление и охлаждане на сградите.

Липсата на поддръжка и дълъгия срок на експлоатация на направената на външна топлоизолация се открои като най-изгодния начин за справяне с проблема.

Отоплението и климатизацията на жилищата непрекъснато се подобрява, но това често е свързано с висока първоначална инвестиция.

Инвестиция, изискваща определена поддръжка и както всяка електроника – има сравнителни кратък експлоатационен период.

Загубата на топлина през прозорците е един от основните фактори влияещи на повишените разходи за отопление през зимния сезон.

Преди да се започне направата на топлоизолация на къщи именно подмяната на дограмата трябва да бъде първата стъпка, която се предприема от хората за подобряване комфорта на жилището.

Макар и значителното подобрение в топлоизолационните характеристики на дограмите, те все още са най-слабото звено в запазването на топло съхранението в жилището.

Отделно от това, с монтажа на новата дограма се намалява значително вентилацията на помещенията и повишената влажност започва да кондензира по студените стени.

Стените на всички къщи имат най-голямата контактна площ с външния климат и поради тази причина загубите на топлина през тях е най-голяма.

Тяхната изолация ще повиши с най-висока степен енергийната ефективност на къщата.

Ефектът от направената топлоизолация в къщи има не само практичен начин за подобряване на микроклимата в сградата, но и променя напълно нейната визията, подновявайки цветовете и естетиката на фасадата.

Поставена от външната страна на фасадата, топлоизолацията на къщи напълно изолира конструкцията от проникване на влага.

Това напълно се елиминира разрушителния процес вследствие замръзване на основата, а изместването на точката на конденз извън стените запазва стоманобетонната конструкция и удължава нейния живот.

Всяка инвестиция направена в топлоизолация на къщи е най-разумното действие свързано с ремонтните дейности направени в строителството.

Възвръщаемостта на вложените средства е гарантирана за разлика от други строителни дейности, които обикновено са свързани с комфорта и естетиката в къщата.

Направата на топлоизолации на къщи е едно от най-отговорните дейности в строителството, защото фасадата е лицето на сградата.

bottom of page